....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: بهار

مسجد: امامزاده ميرشمس

امتياز فهما (1399) : 110

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون اباصالح المهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 110

....

کانون امير المومنين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 110

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون الهي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ايرانشهر

مسجد: الهي

امتياز فهما (1399) : 110

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون لحظه ديدار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 105

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 34 خدمت دیگر...

....

کانون ابوطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: هيرمند

مسجد: حضرت ابوطالب

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: امام حسن مجتبي

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون دارالمومنين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون فصلت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خديجه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: دلگان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 62 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: رشتخوار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت معصومه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: امام رضا

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: دلگان

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت اميرالمومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: فنوج

مسجد: ابوذر

امتياز فهما (1399) : 100

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان حسين بن علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: خاتم الانبيا (ص)

امتياز فهما (1399) : 50

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون الحجه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: باخرز

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1399) : 45

....

کانون خاتم الانبياء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: خاتم الانبیاء (ص)

امتياز فهما (1399) : 40

....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: مسجد امام حسين

امتياز فهما (1399) : 35

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • ساير (عمومي)

....

کانون بصيرت و بينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1399) : 20

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)

....

کانون امام حسن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: حضرت علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 20

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 21 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد چمران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 15

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون سجاديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: قائم آل محمد (ص)

امتياز فهما (1399) : 5

....

کانون محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ملا صدرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون ياس كبود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون مصحف (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد حسين ليراوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: ديلم

مسجد: شهيد حسين ليراوي

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: حضرت خديجه(س)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)

....

کانون شهيد علي شوري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: سيد الشهدا

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون آيت اله عبادي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: آيت اله عبادي

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سراي انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: حضرت ابوالفضل

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: رضوان

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد علي محمد مختاري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: علي ابن ابطالب

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: بلال

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون ملكوت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: امام خميني

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون امام سجاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 61 خدمت دیگر...

....

کانون جوانان عاشورايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: قيام

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون محبين الائمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: وليعصر

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سيد الشهدا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهداي روستاي درو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: خلخال

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون نو مالمير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: جامع مالمير

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون يسري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • ساير (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون ياوران اميرالمومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون الرحمن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران قائم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)

....

کانون حسين ابن علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حسين بن علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 70 خدمت دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: فنوج

مسجد: ابوحنيفه

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سرود (عمومي)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون نورالشهداي الوند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: بقيه الله الاعظم(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون ثار اله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: ميرزاي مالمير

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون معرفت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: ديلم

مسجد: پيامبر اكرم (ص)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون سبحان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: حضرت وليعصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سلمان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: سلمان

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد كشوري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون عمار ياسر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: محمدرسول ا...(ص)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون آخوند ملا عباس راشد كاريزكي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون عرفان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: تويسرکان

مسجد: امام سجاد

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 65 خدمت دیگر...

....

کانون طليعه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت زينب

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ام سبطين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد نقدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون نسيم عترت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: امام هادي(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي ياوران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: باب المراد

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ميثاق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون راهور انديشه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حاجي ال حسين خياط چي

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 60 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد نور علي شوشتري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ساير (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون موسي بن جعفر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: امام حسين (ع) بندر ريگ

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون نورهدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ريحانه النبي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: رضوي

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهداي هفتم تير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: دروازه قصابها

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: فنوج

مسجد: جامع-محترم آباد

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون صبح ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون يوسف زهرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: حضرت ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد چيت سازيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: قدس

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون علم الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: ابوالفضل العباس (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون منجي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شميم نرگس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون امام باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: ايت الله طالقاني (ره)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون قائم آل محمد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: ديلم

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مشاوره (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون مينو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گنبدکاووس

مسجد: حضرت بلال

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد رمضانعلي اسمعيل دخت طبري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حاج فرهاد

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون عباسيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: عباسيه

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ميعاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون آيندگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: رحمان

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون صالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: صديقي

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 209 خدمت دیگر...

....

کانون قبا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 75 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: امام جواد (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون زمینه سازان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: المهدی (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون انصار المهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام حسن مجتبی (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ابن الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون لبیک یا صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون نبي اكرم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون انديشه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون قیام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت سید الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون جنه الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • کارآفريني (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون تزكيه النفس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: بهار

مسجد: رسول اكرم (ص)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون صابر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: نور

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش پويانمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 141 خدمت دیگر...

....

کانون آيت اله سجادي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: رزن

مسجد: علي بن ابيطالب

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون النورين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: النورين

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: فنوج

مسجد: بلال

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ميثاق جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: امام زمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سبحان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران جوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: گلشن

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون راه كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: بهار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون امام زمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: ديلم

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • کارآفريني (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد حيدر جدگال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: قادريه

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 58 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محمد بخش بي باك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي اورقين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: محمدرسول الله (ص)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون فاتحه الكتاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: كوهديم بالا

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي جنت آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: ابوالفضل

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: هامون

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون الائمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: الائمه

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون منجي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون ملا حسين قلي شوندي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: رزن

مسجد: ارشاد

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون ابوالفضل (رود حله ) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: گناوه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون شمسه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: جامع كبير يزد

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون سلیمانیون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت ولیعصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهيد دانش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشک

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون مصباح الحسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: پنج تن

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ايرانشهر

مسجد: امام بخاری

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون صبوح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: الزهرا

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون حسن ابن علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: امام حسن ابن علی (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: امام حسین (ع)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون فاطمه الزهراء (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون مصعب بن عمیر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيک شهر

مسجد: مصعب بن عمیر

امتياز فهما (1399) : 0