....

کانون ارمغان نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: رسول اكرم (ص)

امتياز فهما (1399) : 6435

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون بهشت(شهداي گمنام) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1399) : 6435

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (عمومي)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: سياهکل

مسجد: جامع صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6435

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 6435

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6433

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد آذريان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 6432

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون عاشقان شهادت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: ياران امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6431

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون روح الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: شهيدان

امتياز فهما (1399) : 6431

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: عشايري

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي پندر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمدباقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: امام محمدباقر(ع)

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خديجه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: پيامبر اعظم (ص)

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد باكري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 34 خدمت دیگر...

....

کانون خدام الحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6430

خدمات کانون

 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد طباطبايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باغ ملک

مسجد: سيدالشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6428

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: تويسرکان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1399) : 6428

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 45 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت سيدالساجدين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسک

مسجد: نور

امتياز فهما (1399) : 6425

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 6425

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي خشوئيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: امام زمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 6425

....

کانون ثامن الحجج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام رضا (ع)‌

امتياز فهما (1399) : 6425

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون بيت المقدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: امام حسن عسگري (ع)

امتياز فهما (1399) : 6425

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون محمد رسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 6425

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله حكيم (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: نو

امتياز فهما (1399) : 6420

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: تنکابن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6420

....

کانون الرسول(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: الرسول(ص)

امتياز فهما (1399) : 6420

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 229 خدمت دیگر...

....

کانون والعصر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6420

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون مهدويت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6420

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون شهداي اسدآباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6420

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: کهنوج

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 6417

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون صافات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسک

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6417

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: زرند

مسجد: جامع امام علي ع

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 45 خدمت دیگر...

....

کانون باقر آل نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • کارآفريني (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حسين ابن علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: سياهکل

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ولايتمداران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: کردکوي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (زير 7 سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون جبل النور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مسجد جامع سورشجان

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 68 خدمت دیگر...

....

کانون امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرلنگه

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1399) : 6415

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سردارشهيد سيد احمد حسيني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 6410

خدمات کانون

 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون صابرين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: طارم

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 6410

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون ابوفاضل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 6409

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 44 خدمت دیگر...

....

کانون دوستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کلات

مسجد: اهل البيت

امتياز فهما (1399) : 6408

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون محمدامين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 6405

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون ياران امام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6405

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون ياوران مهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 6405

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون طاها (طه) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6405

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)-زندان

امتياز فهما (1399) : 6403

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون ثامن الحجج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 6401

....

کانون آفاق نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: سميرم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6400

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 6399

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 149 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد غلام علي زارع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 6398

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 42 خدمت دیگر...

....

کانون نبي اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: نبي اكرم(ص)

امتياز فهما (1399) : 6398

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون والفجر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: قدس عاشق آباد

امتياز فهما (1399) : 6395

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي كلاگر محله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: حضرت وليعصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 6395

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون مهديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1399) : 6395

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: ماسال

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتياز فهما (1399) : 6395

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون امام هادي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6395

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله خامنه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6393

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون گل نرگس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6391

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

....

کانون نورالشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 6391

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 62 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد قريشي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: حضرت ابو الفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6390

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون علمدار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: ابوذر

امتياز فهما (1399) : 6389

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

....

کانون سبحان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6389

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (عمومي)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتياز فهما (1399) : 6388

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون النبي(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: خور و بيابانک

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1399) : 6386

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون اميركبير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: کردکوي

مسجد: كبيري

امتياز فهما (1399) : 6385

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي حاجي آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اشکذر

مسجد: صاحب الزمان(عج)سرآب حاجي اباد

امتياز فهما (1399) : 6385

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون جمكران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: صاحب الزمان (ع)

امتياز فهما (1399) : 6385

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي چقازرد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: ولي عصر (ع)

امتياز فهما (1399) : 6385

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون فاخر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: علي آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6385

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون معراج نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت رقيه(س)

امتياز فهما (1399) : 6383

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن عسكري(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: امام حسن عسگري(ع)

امتياز فهما (1399) : 6381

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد قنبري آقايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بجستان

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1399) : 6380

خدمات کانون

 • توليدات هنري (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون تابش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: آق قلا

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 6380

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبيات (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون ضريح آفتاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1399) : 6378

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 26 خدمت دیگر...

....

کانون انصار المهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: صاحب الزمان ( عج)

امتياز فهما (1399) : 6376

خدمات کانون

 • رزمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6376

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون جوادالائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: آقاسيدعلي

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حسين بن علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: حضرت زهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • کارآفريني (زير 7 سال)
 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون روضه الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون سفيرنور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل

امتياز فهما (1399) : 6375

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: مياندورود

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6372

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

....

کانون برهان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: علي آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6370

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حمزه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسک

مسجد: حمزه

امتياز فهما (1399) : 6370

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سطلسر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لاهيجان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6370

خدمات کانون

 • کاریکاتور (عمومي)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6370

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 49 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالحسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6370

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 6368

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون شاه چراغ (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6368

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: هاشمي

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هويزه

مسجد: الرحمن

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) شهرك فرهنگيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: تنکابن

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون قاسم بن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسن مجتبي

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (عمومي)

....

کانون شهداي ميركندي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: اميرالمؤمنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حاج شفيع

امتياز فهما (1399) : 6365

خدمات کانون

 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 58 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: ابهر

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 6360

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: جامع رضا آباد

امتياز فهما (1399) : 6360

خدمات کانون

 • کاریکاتور (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خواني (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام زمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 6360

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون زينب الکبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مسجد جامع مرغملك

امتياز فهما (1399) : 6360

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون شيخ محمود مديح المكتبي ميمند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: شهربابک

مسجد: حضرت علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 6356

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون سيدالشهدا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: هرسين

مسجد: سيدالشهداء(ع)

امتياز فهما (1399) : 6356

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون امام نقي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: فومن

مسجد: اميرالمومنين

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ابو تراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ائمه اطهار(ع)

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: قمربني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون عهد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حسنيه و حسينيه سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (زير 7 سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون انصار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: رحمت

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون دين و دانش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: عباسيه

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امير المومنين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: آغاجاري

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • داستان‌نویسی (عمومي)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: سرپل ذهاب

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون احسان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: علي آباد

مسجد: بلال

امتياز فهما (1399) : 6355

خدمات کانون

 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون محبين الفاطمه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 6350

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6350

خدمات کانون

 • واليبال (زير 7 سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (زير 7 سال)
مشاهده 196 خدمت دیگر...

....

کانون عاشقان مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: خاتم الانبيا (ص)

امتياز فهما (1399) : 6350

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نکا

مسجد: امام جعفرصادق (ع)

امتياز فهما (1399) : 6350

خدمات کانون

 • خودکفايي (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون سيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: سيد

امتياز فهما (1399) : 6348

خدمات کانون

 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: حضرت بلال

امتياز فهما (1399) : 6347

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي مازافا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 6346

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 52 خدمت دیگر...

....

کانون نرجس خاتون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 6346

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: محمودآباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6345

....

کانون شهداي آتش نشان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مرتضي علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 6345

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون توحيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: آزادشهر

مسجد: المهدي

امتياز فهما (1399) : 6345

خدمات کانون

 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 44 خدمت دیگر...

....

کانون ياران نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1399) : 6342

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6340

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون ثامن الحجج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: الرضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6340

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 313 خدمت دیگر...

....

کانون سيدالشهدا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: ازنا

مسجد: سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6340

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مسجد جامع فرخشهر

امتياز فهما (1399) : 6340

خدمات کانون

 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي زاوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6338

....

کانون رحمت العالمين(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1399) : 6338

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6335

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون عمار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خرمدره

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6335

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون جعفريه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 6333

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون بژيك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: نقده

مسجد: اميرحسيني

امتياز فهما (1399) : 6332

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: اليگودرز

مسجد: حسينيه شهيد فريدني

امتياز فهما (1399) : 6331

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون مكتب الاسلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: چهاده معصوم (ع)

امتياز فهما (1399) : 6330

خدمات کانون

 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 65 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6330

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اشکذر

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 6330

خدمات کانون

 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت قاسم (ع)

امتياز فهما (1399) : 6330

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت علي اكبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لاهيجان

مسجد: حضرت ابوالفضل

امتياز فهما (1399) : 6330

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون ليله القدر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: چاوشان

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي داراب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: حسينيه باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون خادمان امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي آلني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون سوخته چنار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: سوخته چنار

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون پيامبر خاتم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: مصلي امام خميني(ره)

امتياز فهما (1399) : 6325

....

کانون طاوس بهشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: زين العابدين (ع)

امتياز فهما (1399) : 6325

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون اسلاميه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اسلاميه

امتياز فهما (1399) : 6321

خدمات کانون

 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 152 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن ابيطالب (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پيشوا

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6320

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام زاده حضرت علي ابن محمد باقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: جامع خاوه اردهال

امتياز فهما (1399) : 6320

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: بندرگز

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6320

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون نورهدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1399) : 6320

خدمات کانون

 • صنایع دستی (بالاي ۴۰ سال)
 • خیاطی (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون الاقصي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پيشوا

مسجد: الاقصي

امتياز فهما (1399) : 6315

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سجاديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سجاديه

امتياز فهما (1399) : 6315

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 6310

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 376 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: اباعبدالله الحسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6310

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي شعبان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 6310

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون حاج حسن صفي شمسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اشکذر

مسجد: حاج حسن صفي شمسي

امتياز فهما (1399) : 6310

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون علمدار ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1399) : 6310

....

کانون ميثاق با ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6310

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 6309

خدمات کانون

 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون هدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل

امتياز فهما (1399) : 6308

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • عکاسی (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون مكتب نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: المهدي(عج)

امتياز فهما (1399) : 6307

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد حيدري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 6306

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6305

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي حيق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: امام حسين (ع) روستاي حيق

امتياز فهما (1399) : 6302

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي باغ شيخ (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6300

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • تعزيه (عمومي)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 6298

خدمات کانون

 • توليدات هنري (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون وصال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6296

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون طلايه داران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گاليکش

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1399) : 6295

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون دفاع مقدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: حضرت معصومه (س)

امتياز فهما (1399) : 6295

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حنان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6295

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون نصر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6294

....

کانون حضرت عباس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت قمر بني هاشم

امتياز فهما (1399) : 6293

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون مكتب الباقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: حضرت ابولفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 6290

خدمات کانون

 • خوشنويسي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • کاریکاتور (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون انصار المهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1399) : 6290

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون بشري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: حضرت امير(ع)

امتياز فهما (1399) : 6288

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون عصمت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: نير

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 6285

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 53 خدمت دیگر...

....

کانون اقبال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: ترکمن

مسجد: مسجد النبي

امتياز فهما (1399) : 6285

....

کانون ياران خورشيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6280

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: دانشگاه آزاد رشت

امتياز فهما (1399) : 6280

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون ميلاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: مرحوم فخار(17 شهريور)

امتياز فهما (1399) : 6280

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 53 خدمت دیگر...

....

کانون ياران حجت ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1399) : 6280

خدمات کانون

 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 56 خدمت دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: الزهراء(س)

امتياز فهما (1399) : 6277

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون ايثار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 6276

خدمات کانون

 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • پياده روي (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 62 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد آويني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: فومن

مسجد: حضرت علي اكبر(ع)

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون گل نرگس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون شيفتگان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الامر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون ائمه اطهار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: اسلاميه

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون مهدويت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمن(عج)

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (عمومي)
 • آموزش پويانمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون موسي بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: ابهر

مسجد: امامزاده قاسم و سارا

امتياز فهما (1399) : 6275

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون كاظم آل محمد(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: آزادشهر

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 6273

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سيد الشهداء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: صاحب الزمان (عج) قره قباغ

امتياز فهما (1399) : 6272

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون امام هادي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: طارم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 6270

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون جوانان قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت پيغمبر(ص)

امتياز فهما (1399) : 6270

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون متقين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: مسلم ابن عقيل

امتياز فهما (1399) : 6270

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون متوسلين امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: جوادالائمه(ع)

امتياز فهما (1399) : 6270

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي محله موسي بن جعفر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: مشگين شهر

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 6269

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون حنان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: پنج تن آل عبا (ع)

امتياز فهما (1399) : 6265

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 238 خدمت دیگر...

....

کانون كوثرهدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)-زندان

امتياز فهما (1399) : 6265

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...