کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتیاز فهما: 19637 (458+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: حضرت صاحب الزمان

امتیاز فهما: 19328 (160+)

خدمات کانون

 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون شهيد علي گرائيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: النبي(ص)

امتیاز فهما: 18664 (1284+)

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 18153 (768+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (عمومي)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

کانون حضرت خديجه كبري(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتیاز فهما: 18151 (202+)

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون اخلاص (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 17859 (18+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...