....

کانون انصارالزینب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 102827

امتياز فهما (1400) : 18560

رتبه سال (1399) : برتر

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • بصیرتی (عمومي)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای آغوزبن کندسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 101416

امتياز فهما (1400) : 14748

خدمات کانون

 • کوه‌پیمایی (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون رقیه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 100602

امتياز فهما (1400) : 18920

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • تواشیح (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 97185

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 95459

امتياز فهما (1400) : 18930

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون ولیعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 89373

امتياز فهما (1400) : 10375

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...