....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 3500

امتياز فهما (1400) : 18660

خدمات کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 5950

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمبین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 12505

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امیرالمومنین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1401) : 2000

امتياز فهما (1400) : 18100

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 17935

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: اهل بيت(ع)

امتياز فهما (1401) : 1500

امتياز فهما (1400) : 7375

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...