....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: بلوري زاده

امتياز فهما (1400) : 20000 (3780+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • شعر (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 19995 (4570+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1400) : 19960 (12352+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مدرس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: سامان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 19800 (3745+)

خدمات کانون

 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (زير 7 سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1400) : 19790 (36430+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1400) : 19770 (1880+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...