کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع اهل بيت (ع)

امتیاز فهما: 15822 (22+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (زير 7 سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15813 (608+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15811

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتیاز فهما: 15794 (252+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

کانون سماء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: كهگيلويه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتیاز فهما: 15781 (166+)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت سجاد(ع)

امتیاز فهما: 15776

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...