....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جامع چاف(مصلي)

امتياز فهما (1399) : 13330

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1399) : 13320

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (عمومي)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد عليزاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1399) : 13310

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: حضرت بلال

امتياز فهما (1399) : 13271

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون وارثان روح اله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 13225

خدمات کانون

 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتياز فهما (1399) : 13201

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...