....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 12200 (2450+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزماني (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزماني (عج)

امتياز فهما (1400) : 12195 (1860+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 12180 (975+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1400) : 12170 (3755+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 12147 (4010+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون خادم الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: موسي الرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 12140 (120+)

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...