....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 48945

امتياز فهما (1400) : 18660

کلاسهای کانون

 • کارآفرینی (زير 7 سال)
 • فوتسال (زير 7 سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 257 کلاس دیگر...

....

کانون 13آبان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب‌الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 48686

امتياز فهما (1400) : 14135

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای آدرگان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 47196

امتياز فهما (1400) : 2490

کلاسهای کانون

 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 کلاس دیگر...

....

کانون ضیافت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 47102

امتياز فهما (1400) : 13210

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 22 کلاس دیگر...

....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 46812

امتياز فهما (1400) : 17886

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 114 کلاس دیگر...

....

کانون قمربنی هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 46551

امتياز فهما (1400) : 11562

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمایشی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 14 کلاس دیگر...