....

کانون شهدای شهرك ولیعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2580

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون ائمه اطهار (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3495

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون غریب الغربا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: امام حسين(ع) گل كاران

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4560

خدمات کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خدیجه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: اميرالمومنين علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4550

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی(ع) امامشهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11433

خدمات کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای بنادكوك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6740

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (زير 7 سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 154 خدمت دیگر...