کانون ثامن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15768 (254+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: جمعه

امتیاز فهما: 15749 (180+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون ام البنين (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: علي ابن ابطالب (ع)

امتیاز فهما: 15713 (504+)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون دارالعلم قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: الغدير

امتیاز فهما: 15711

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون شهداي عربي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام سجاد (ع)

امتیاز فهما: 15692 (36+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 193 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: سيدالشهداء(ع)

امتیاز فهما: 15686

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...