کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

امتیاز فهما: 15680

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

امتیاز فهما: 15667 (120+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15622 (4+)

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون گلستان مهديه (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15604 (80+)

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 15583 (80+)

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون بين الحرمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 15580 (168+)

خدمات کانون

 • واليبال (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...