....

کانون شهید كاوه نبیری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 16158

امتياز فهما (1400) : 7670

خدمات کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: آل رسول(ص)

امتياز فهما (1401) : 16152

امتياز فهما (1400) : 9950

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قاسم ابن الحسن (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 15759

امتياز فهما (1400) : 10313

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 159 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 15722

امتياز فهما (1400) : 13687

خدمات کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
مشاهده 293 خدمت دیگر...

....

کانون معرفت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 15325

امتياز فهما (1400) : 7695

خدمات کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون رهپویان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 15280

امتياز فهما (1400) : 10190

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...