....

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 15773

خدمات کانون

 • تنيس (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: كاظم بيك

امتياز فهما (1399) : 15743

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 15726

خدمات کانون

 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

....

کانون امام زمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نکا

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 15716

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

....

کانون جوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 15685

خدمات کانون

 • اخلاقي (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 15677

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...