کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: بقيه الله (عج)

امتیاز فهما: 15680

خدمات کانون

 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

امتیاز فهما: 15667 (120+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (بالاي ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15622 (346+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون گلستان مهديه ( عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتیاز فهما: 15604 (224+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 15583 (80+)

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش پويانمايي (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون بين الحرمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: صحنه

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 15580 (168+)

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...