....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 11910 (150+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: آقااباعبدالله الحسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 11893 (210+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون ابرار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 11848 (245+)

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي لاكه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 11832

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي نصفي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع نصفي

امتياز فهما (1400) : 11793 (600+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سيد الشهداء (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 11782 (1545+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...