....

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتياز فهما (1401) : 43612

امتياز فهما (1400) : 18175

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای آدرگان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 43453

امتياز فهما (1400) : 2490

خدمات کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1401) : 42752

امتياز فهما (1400) : 19790

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون شهید همت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 42680

امتياز فهما (1400) : 10957

خدمات کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سردار شهید علی تقی زاده بیلندی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 41452

امتياز فهما (1400) : 17142

خدمات کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای بیلند (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 41116

امتياز فهما (1400) : 7525

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...