....

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1399) : 15662

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (بالاي ۴۰ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: جامع شهابيه

امتياز فهما (1399) : 15660

خدمات کانون

 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 15649

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله خامنه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 15632

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع بافران

امتياز فهما (1399) : 15620

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتياز فهما (1399) : 15605

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...