....

کانون آيت الله خامنه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1400) : 18485 (5240+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت سجاد(ع)

امتياز فهما (1400) : 18481 (630+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 18470 (1395+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 18441 (2945+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1400) : 18421 (4360+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون بينات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا (ع) معموره

امتياز فهما (1400) : 18415 (5660+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (بالاي ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...