....

کانون حجت(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1400) : 11770 (1560+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 200 خدمت دیگر...

....

کانون النجم الثاقب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: جامع شهيد بهشتي

امتياز فهما (1400) : 11769 (60+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون راه ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 11741 (1750+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 11736 (7865+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبيات (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

....

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1400) : 11730 (3000+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 11725 (13335+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...