کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتیاز فهما: 15464 (402+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

کانون شهيد اباصلت اقاياري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: توحيد

امتیاز فهما: 15440 (82+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15418 (90+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15413 (490+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • تنيس (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حسني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15408 (282+)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (زير 7 سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت امير المومنين(ع)

امتیاز فهما: 15386 (178+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...