کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتیاز فهما: 15464 (402+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

کانون شهيد اباصلت اقاياري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: توحيد

امتیاز فهما: 15440 (82+)

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • قصه گويي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: امام رضا (ع)

امتیاز فهما: 15418 (90+)

خدمات کانون

 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15413 (256+)

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حسني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 15408 (282+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت امير المومنين(ع)

امتیاز فهما: 15386 (184+)

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...