....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: امام رضا (ع) - گراش

امتياز فهما (1399) : 12788

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12785

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: بم

مسجد: صاحب الزمان(عج)-دانشگاه علوم پزشكي

امتياز فهما (1399) : 12741

خدمات کانون

 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 52 خدمت دیگر...

....

کانون سراج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: البرز

مسجد: صاحب الزمان ( عج)

امتياز فهما (1399) : 12723

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 53 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1399) : 12708

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • داستان‌نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون ضحي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12701

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش پويانمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...