....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 15505

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 15490

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون عرشيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتياز فهما (1399) : 15483

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 15482

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 15475

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون پنجره فولاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 15470

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...