....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 36529

امتياز فهما (1400) : 17935

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

....

کانون نور الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: عنبرآباد

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 35659

امتياز فهما (1400) : 10976

خدمات کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بصیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1401) : 35402

امتياز فهما (1400) : 17937

خدمات کانون

 • سایر (زير 7 سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون فدائیان حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطميه(س)

امتياز فهما (1401) : 35359

امتياز فهما (1400) : 16772

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه المرضیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 35177

امتياز فهما (1400) : 13299

خدمات کانون

 • قصه گویی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون حرم عشق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: فردوس

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 35058

امتياز فهما (1400) : 11548