کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وكرون

مسجد: حسينيه الغدير

امتیاز فهما: 15372

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (زير 7 سال)
 • زبان هاي خارجي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتیاز فهما: 15370 (2292+)

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تجسمي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

کانون پنج تن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: چادگان

مسجد: پنج تن

امتیاز فهما: 15365 (120+)

خدمات کانون

 • پياده روي (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون آفرينش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: مسجدالرضا(ع)

امتیاز فهما: 15351 (48+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون سفيران انقلاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جوادالائمه (ع)

امتیاز فهما: 15339

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون حجت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت ولي عصر (عج)

امتیاز فهما: 15297 (1272+)

خدمات کانون

 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 200 خدمت دیگر...