....

کانون انصار الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: حسينيه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5513

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون جواد الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جواد الائمه(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11362

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون الهادی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: الهادي (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6440

خدمات کانون

 • مداحی (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون زندویه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: لامرد

مسجد: رسول اعظم(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2600

خدمات کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • تجسمی (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: خفر

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5775

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون بصیرت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مهر

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1825

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 7 خدمت دیگر...