....

کانون راهيان قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 12695

خدمات کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 196 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12689

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 12650

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پرده خواني (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 12647

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 12617

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (زير 7 سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 12590

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...