کانون انصار الحجة(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: انصارالحجة(عج)

امتیاز فهما: 15291

خدمات کانون

 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتیاز فهما: 15282 (34+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کاریکاتور (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 164 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ابولفضل (ع)

امتیاز فهما: 15254 (28+)

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون منتظران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15246 (3020+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كنگاور

مسجد: جامع قارلق بزرگ

امتیاز فهما: 15219 (72+)

خدمات کانون

 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

کانون الجواد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتیاز فهما: 15216

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 217 خدمت دیگر...