کانون انصار الحجة(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: انصارالحجة(عج)

امتیاز فهما: 15291

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 108 خدمت دیگر...

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتیاز فهما: 15282 (34+)

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 164 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: ابولفضل (ع)

امتیاز فهما: 15254 (52+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون منتظران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 15246 (2314+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كنگاور

مسجد: جامع قارلق بزرگ

امتیاز فهما: 15219 (72+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتیاز فهما: 15216

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
مشاهده 217 خدمت دیگر...