....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 3225

امتياز فهما (1400) : 2615

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 17183

خدمات کانون

 • پیاده روی (عمومي)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 10409

خدمات کانون

 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 73 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 15159

خدمات کانون

 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 12270

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: سميرم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 3200

امتياز فهما (1400) : 5050

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...