....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1400) : 11618 (60+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 170 خدمت دیگر...

....

کانون امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: ديواندره

مسجد: حضرت رسول(ص)

امتياز فهما (1400) : 11592 (540+)

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون پويندگان علم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 11571 (1350+)

خدمات کانون

 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون عدل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: کوهرنگ

مسجد: مسجد جامع

امتياز فهما (1400) : 11570 (990+)

خدمات کانون

 • رزمي (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون محب اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حاج منصور

امتياز فهما (1400) : 11550 (1795+)

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (بالاي ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 34 خدمت دیگر...

....

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 11545 (1120+)

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...