....

کانون زلال وحي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 15380

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون شمس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 15369

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

....

کانون عروة الوثقي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 15365

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون ابن الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1399) : 15360

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد عمراني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 15350

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 73 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت رقيه(س)

امتياز فهما (1399) : 15345

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...