....

کانون کریم اهل بیت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: آباده

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5375

....

کانون شهید حمید خلقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1560

خدمات کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (زير 7 سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: امام رضا (ع) - گراش

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 18541

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون بشارت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: قيروکارزين

مسجد: شهيد مطهري

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2405

خدمات کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون سیدالشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: زرين دشت

مسجد: نبي اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3000

خدمات کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (بالاي ۴۰ سال)
 • شعر و ادبیات (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9960

خدمات کانون

 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گویی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...