کانون وليعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: امام جواد (ع)

امتیاز فهما: 15185 (2342+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (زير 7 سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 248 خدمت دیگر...

کانون ياران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 15184 (88+)

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • شنا (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتیاز فهما: 15163

خدمات کانون

 • ساير (بالاي ۴۰ سال)
 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون ذوالجلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتیاز فهما: 15158 (122+)

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

کانون حضرت سكينه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: چايپاره

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15150 (18+)

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون معراج السعاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 15131

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...