....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 33229

امتياز فهما (1400) : 11204

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 33152

امتياز فهما (1400) : 9865

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 33134

امتياز فهما (1400) : 4585

خدمات کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
 • خوشنویسی (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون پنج تن آل عبا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: پنج تن آل عبا (ع)

امتياز فهما (1401) : 33129

امتياز فهما (1400) : 9465

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

....

کانون آیت الله مدیسه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1401) : 32822

امتياز فهما (1400) : 13592

خدمات کانون

 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشیح (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون حرم عشق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: فردوس

مسجد: حسيني

امتياز فهما (1401) : 32765

امتياز فهما (1400) : 11548