....

کانون ثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: ثقلين

امتياز فهما (1401) : 34202

امتياز فهما (1400) : 16188

کلاسهای کانون

 • رزمی (عمومي)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون عاشورائیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 34180

امتياز فهما (1400) : 8610

کلاسهای کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون پنج تن آل عبا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: پنج تن آل عبا (ع)

امتياز فهما (1401) : 33949

امتياز فهما (1400) : 9465

کلاسهای کانون

 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 127 کلاس دیگر...

....

کانون عماریاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: سيد محسن موسوي

امتياز فهما (1401) : 33851

امتياز فهما (1400) : 3375

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: آل رسول(ص)

امتياز فهما (1401) : 33709

امتياز فهما (1400) : 9950

کلاسهای کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون یاوران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 33642

امتياز فهما (1400) : 16351

کلاسهای کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...