....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 33439

امتياز فهما (1400) : 11204

کلاسهای کانون

 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الحسین علیه السلام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين عليه السلام

امتياز فهما (1401) : 33421

امتياز فهما (1400) : 17625

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1401) : 33302

امتياز فهما (1400) : 11750

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • مداحی (زير 7 سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون ثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: ثقلين

امتياز فهما (1401) : 33202

امتياز فهما (1400) : 16188

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • تیراندازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 33191

امتياز فهما (1400) : 4585

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
 • تولید محتوای فضای مجازی (عمومي)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 33152

امتياز فهما (1400) : 9865

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...