....

کانون قائم آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 26959

امتياز فهما (1400) : 18755

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • سایر (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون علامه طباطبایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 26892

امتياز فهما (1400) : 2025

خدمات کانون

 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون یاران یار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 26723

....

کانون نور الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: عنبرآباد

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 26659

امتياز فهما (1400) : 10976

خدمات کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 26327

امتياز فهما (1400) : 1075

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • شنا (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1401) : 26002

امتياز فهما (1400) : 11750

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (زير 7 سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...