....

کانون شهيد علم الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتياز فهما (1400) : 17890 (1602+)

خدمات کانون

 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1400) : 17886 (3295+)

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون وحدت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1400) : 17781 (1950+)

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون سفينه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 17781 (820+)

خدمات کانون

 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون عباسيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع) حافظيه

امتياز فهما (1400) : 17757 (5210+)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون محبان بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: جامع صومعه سرا

امتياز فهما (1400) : 17740 (3555+)