....

کانون كوثرالنبي(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1399) : 15241

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع علوي

امتياز فهما (1399) : 15239

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 156 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رابر

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 15230

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم نبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: النبی (ص)

امتياز فهما (1399) : 15202

....

کانون ام ابيها(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 15189

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1399) : 15175

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...