....

کانون رستگاران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: آقا سيد علي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11422

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون علوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: حضرت علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14690

خدمات کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: محمد رسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5382

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون زینب الحوراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هويزه

مسجد: حمزه سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1350

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 157 خدمت دیگر...

....

کانون امام موسی كاظم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: رامشير

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2025

خدمات کانون

 • تفسیر (زير 7 سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 42 خدمت دیگر...

....

کانون سیدالشهداء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: سيد شرف

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9419

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...