....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 33439

امتياز فهما (1400) : 11204

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 90 کلاس دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1401) : 33302

امتياز فهما (1400) : 11750

کلاسهای کانون

 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران مهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: هاشميه

امتياز فهما (1401) : 33265

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 33191

امتياز فهما (1400) : 4585

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 کلاس دیگر...

....

کانون محمد رسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 33152

امتياز فهما (1400) : 9865

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله مدیسه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1401) : 33072

امتياز فهما (1400) : 13592

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...