....

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتياز فهما (1401) : 32649

امتياز فهما (1400) : 18570

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون شهید باكری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 32536

امتياز فهما (1400) : 7904

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بشرويه

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 32402

امتياز فهما (1400) : 2180

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) - گراش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: علي بن ابي طالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 32342

امتياز فهما (1400) : 18541

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 کلاس دیگر...

....

کانون گلشن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع گلشن

امتياز فهما (1401) : 32212

امتياز فهما (1400) : 2025

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 32052

امتياز فهما (1400) : 3210

کلاسهای کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 کلاس دیگر...