کانون آرمانشهر مهدوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امام خامنه اي (مد ظله)

امتیاز فهما: 14865 (306+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
مشاهده 138 خدمت دیگر...

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل

امتیاز فهما: 14860 (518+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 14860 (108+)

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

کانون حجه ابن الحسن(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: دوازده امام (ع) قدس هفشجان

امتیاز فهما: 14844 (24+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون شهيد علايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14806 (60+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون ميعاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتیاز فهما: 14786 (104+)

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
 • رزمي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...