....

کانون شهداي روستاي كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12284

خدمات کانون

 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 126 خدمت دیگر...

....

کانون 18اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 12274

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون كنعان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: ابوالمحمد كنعاني

امتياز فهما (1399) : 12271

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا شهرک آزادي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: تنکابن

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1399) : 12266

خدمات کانون

 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 12240

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي موبندان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 12220

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 188 خدمت دیگر...