....

کانون خادم الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: گچساران

مسجد: موسي الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 15146

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 15130

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر ثاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: چناران

مسجد: زينبيه

امتياز فهما (1399) : 15124

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 167 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 15120

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون سالار شهيدان(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 15062

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)

....

کانون علامه طباطبايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتياز فهما (1399) : 15058

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...