....

کانون علمدار حسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: شهربابک

مسجد: سيد الشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 15035

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزماني (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزماني (عج)

امتياز فهما (1399) : 14995

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون بينات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا (ع) معموره

امتياز فهما (1399) : 14982

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون معراج السعاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: امام حسن (ع)

امتياز فهما (1399) : 14945

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 14922

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون زينبيه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 14910

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...