....

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتياز فهما (1399) : 12115

خدمات کانون

 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12091

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: جامع شهابيه

امتياز فهما (1399) : 12090

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1399) : 12086

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 197 خدمت دیگر...

....

کانون رايه العباس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 12066

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون كميل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: جامع بهادرستان

امتياز فهما (1399) : 12040

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...