....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: بهارستان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 3391

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (زير 7 سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1400) : 3375

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن حججي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 3360

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مه ولات

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 3354 (725+)

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقيل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 3350

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد عليزاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1400) : 3337 (120+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...