کانون شهداي لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: و حسينيه ثارالله(ع)

امتیاز فهما: 14696

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون مبين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: عباسيه زيوه

امتیاز فهما: 14641 (868+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • پرده خواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون علويان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: جامع صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 14635 (606+)

خدمات کانون

 • رزمي (عمومي)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

کانون انصار الحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: كبودرآهنگ

مسجد: اعظم

امتیاز فهما: 14626

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون علامه طباطبايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: المهدي (عج)

امتیاز فهما: 14568 (8+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون آل ياسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتیاز فهما: 14567

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تصویرسازی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...