....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 16980

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای شوراب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4000

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون انصار الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9516

خدمات کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون میلاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: مرحوم فخار(17 شهريور)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6607

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 53 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بابارستمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 17690

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: قائم آل محمد(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2250