....

کانون شهيد عليزاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1399) : 14815

خدمات کانون

 • اعتقادي (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 14809

خدمات کانون

 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14803

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون ياران مهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 14800

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون ريحانه المصطفي(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 14800

خدمات کانون

 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 235 خدمت دیگر...

....

کانون زهراي اطهر(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: سيد الشهداء(ع)

امتياز فهما (1399) : 14793

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (زير 7 سال)
 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...