....

کانون شهید بابارستمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 10177

امتياز فهما (1400) : 17690

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون قائم آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 10129

امتياز فهما (1400) : 18755

خدمات کانون

 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون طوبی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: خفر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 9973

امتياز فهما (1400) : 1075

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)

....

کانون شهدای شور گشت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: فيروزه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 9952

امتياز فهما (1400) : 925

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 9833

امتياز فهما (1400) : 2615

خدمات کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون صدیقه طاهره (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: صديقه طاهره (س)

امتياز فهما (1401) : 9730

امتياز فهما (1400) : 13961

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...