....

کانون حضرت فاطمه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد محمد يمني

امتياز فهما (1401) : 28379

امتياز فهما (1400) : 17471

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون اهل بیت (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: اهل بيت (ع)

امتياز فهما (1401) : 28159

امتياز فهما (1400) : 10905

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 56 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای لارستان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: حسينيه ثارالله(ع)

امتياز فهما (1401) : 27952

امتياز فهما (1400) : 19610

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 27834

امتياز فهما (1400) : 1325

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون مشفقین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: مصلي اردبيل

امتياز فهما (1401) : 27814

امتياز فهما (1400) : 1925

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • تولیدات هنری (عمومي)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون امامت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 27602

امتياز فهما (1400) : 14561

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...