....

کانون عبدالباسط (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: دارالاسلام

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 10015

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (عمومي)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون خدیجه الكبری(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سروآباد

مسجد: ملاحسين

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 100

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون محمدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: کامياران

مسجد: رسول اكرم (ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2300

خدمات کانون

 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ژیوار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: دهگلان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4107

خدمات کانون

 • تفسیر (زير 7 سال)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 519 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: قروه

مسجد: امام صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4135

خدمات کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 23 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: بيجار

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 13496

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 62 خدمت دیگر...