....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 14791

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 178 خدمت دیگر...

....

کانون راوي نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: فيروز آبادي

امتياز فهما (1399) : 14756

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 171 خدمت دیگر...

....

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 14725

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 14714

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون 18اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 14709

خدمات کانون

 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون آل طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: حضرت محمد(ص)

امتياز فهما (1399) : 14705

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...