....

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سادات

امتياز فهما (1400) : 17338 (2230+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کاریکاتور (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محسن فخري زاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: اعظم صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 17335 (1980+)

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 17335 (4330+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون امام المنتظر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 17333 (960+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام صادق (ع)

امتياز فهما (1400) : 17330 (885+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون نبي اکرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1400) : 17300 (590+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...