....

کانون حضرت ام البنین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1401) : 9728

امتياز فهما (1400) : 7910

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گميشان

مسجد: نور

امتياز فهما (1401) : 9722

امتياز فهما (1400) : 8822

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون عماریاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: سيد محسن موسوي

امتياز فهما (1401) : 9665

امتياز فهما (1400) : 3375

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: بلال

امتياز فهما (1401) : 9630

امتياز فهما (1400) : 1175

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون جعفر بن محمد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: حوزه علميه امام صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 9437

امتياز فهما (1400) : 1800

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1401) : 9422

امتياز فهما (1400) : 18830