....

کانون علمدار كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3075

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون قمربنی هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7582

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5387

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 11650

خدمات کانون

 • کارآفرینی (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهید رجایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9865

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون آیت الله نور الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 2985

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...