....

کانون شهدای شوركی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 26222

امتياز فهما (1400) : 2910

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 25794

امتياز فهما (1400) : 10420

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 36 خدمت دیگر...

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 25742

امتياز فهما (1400) : 18901

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • مهارتی (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 25673

امتياز فهما (1400) : 14180

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 142 خدمت دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: مسجد جامع فشكل پشته

امتياز فهما (1401) : 25612

امتياز فهما (1400) : 11290

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 25592

امتياز فهما (1400) : 18896

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...