....

کانون المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: المهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 2800

امتياز فهما (1400) : 2575

....

کانون جوانان مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 2800

امتياز فهما (1400) : 15756

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون شهید رجایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 2750

امتياز فهما (1400) : 6690

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

....

کانون دارالقرآن نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 2750

امتياز فهما (1400) : 10734

خدمات کانون

 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بنی هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 2700

امتياز فهما (1400) : 3215

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون آفتاب هشتم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 2700

امتياز فهما (1400) : 2225

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 45 خدمت دیگر...