....

کانون مرحوم حاج عبدالله ولي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 11596

خدمات کانون

 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11595

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • خوشنويسي (عمومي)
 • شعر و ادبيات (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: شهداء

امتياز فهما (1399) : 11570

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون نورالشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 11530

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي قره قاسملو (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 11527

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقيل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: پيرسراي شفت

امتياز فهما (1399) : 11481

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (زير 7 سال)
مشاهده 476 خدمت دیگر...