کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 14430 (20+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون مالك اشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 14421

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 240 خدمت دیگر...

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين (ع)

امتیاز فهما: 14382

خدمات کانون

 • تواشيح (زير 7 سال)
 • پياده روي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون شهداي صرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14375 (32+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 162 خدمت دیگر...

کانون امام صادق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14373 (518+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتیاز فهما: 14348

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...