کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 14430 (230+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

کانون مالك اشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

امتیاز فهما: 14421

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • آموزش پويانمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 240 خدمت دیگر...

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين (ع)

امتیاز فهما: 14382

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (زير 7 سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

کانون شهداي صرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14375 (32+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 162 خدمت دیگر...

کانون امام صادق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 14373 (948+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الزهرا (س)

امتیاز فهما: 14348

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...