....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 27834

امتياز فهما (1400) : 1325

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 5 کلاس دیگر...

....

کانون پنج تن آل عباء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: شهدا

امتياز فهما (1401) : 27619

امتياز فهما (1400) : 7560

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)

....

کانون امامت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 27602

امتياز فهما (1400) : 14561

کلاسهای کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (زير 7 سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 91 کلاس دیگر...

....

کانون سردار مقاومت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: محمد امين (ص)

امتياز فهما (1401) : 27509

امتياز فهما (1400) : 10246

....

کانون سما (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: دانشكده سما

امتياز فهما (1401) : 27472

امتياز فهما (1400) : 5360

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 27402

امتياز فهما (1400) : 13687

کلاسهای کانون

 • ابتهال (بالاي ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 293 کلاس دیگر...