....

کانون سما (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: دانشكده سما

امتياز فهما (1401) : 27472

امتياز فهما (1400) : 5360

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون ذوالفقار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 27402

امتياز فهما (1400) : 13687

کلاسهای کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 293 کلاس دیگر...

....

کانون پنج تن آل عباء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: شهدا

امتياز فهما (1401) : 27119

امتياز فهما (1400) : 7560

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)

....

کانون شاه خراسان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 27052

امتياز فهما (1400) : 19630

رتبه سال (1399) : برتر

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 109 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: جلفا

مسجد: حضرت معصومه(س)

امتياز فهما (1401) : 26907

امتياز فهما (1400) : 3430

....

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 26562

امتياز فهما (1400) : 18896

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (بالاي ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 کلاس دیگر...