....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت اميرالمومنين علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 11595

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد علايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11510

خدمات کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • پرده خواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقيل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: پيرسراي شفت

امتياز فهما (1399) : 11481

خدمات کانون

 • نمایش‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 476 خدمت دیگر...

....

کانون رسالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 11475

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اردکان

مسجد: دوگان

امتياز فهما (1399) : 11470

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي جوزان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 11465

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...