کانون شهيد همت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1398) : 14279

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون عمارياسر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 14261

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • تعزيه (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 135 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي كلل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 14256

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1398) : 14231

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون سجاديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سجاديه

امتياز فهما (1398) : 14229

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون حضرت حجت (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باوي

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 14223

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...