....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 25927

امتياز فهما (1400) : 10409

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (عمومي)
 • عکاسی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 73 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 25894

امتياز فهما (1400) : 10420

کلاسهای کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 36 کلاس دیگر...

....

کانون صبا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: حضرت علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 25823

امتياز فهما (1400) : 1900

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: جامع محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 25812

امتياز فهما (1400) : 18901

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • والیبال (عمومي)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 25753

امتياز فهما (1400) : 14180

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 142 کلاس دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1401) : 25695

کلاسهای کانون

 • تولیدات هنری (عمومي)
 • تولیدات هنری (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...