....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 70002

امتياز فهما (1400) : 17335

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 69509

امتياز فهما (1400) : 17930

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون مصلحون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رسول اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 69502

امتياز فهما (1400) : 13671

خدمات کانون

 • تولیدات هنری (عمومي)
 • مهارتی (عمومي)
 • خودکفایی (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 65709

امتياز فهما (1400) : 9322

خدمات کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1401) : 65022

امتياز فهما (1400) : 19960

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • داستان‌نویسی (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون حبل المتین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 64802

امتياز فهما (1400) : 17380

خدمات کانون

 • سرود (زير 7 سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
مشاهده 36 خدمت دیگر...