....

کانون کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون انصارالمهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: قائم آل محمد (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون امام موسی کاظم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوش

مسجد: امام موسي کاظم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون شکوفه های منتظر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: آوج

مسجد: قمربني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون انصارالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون شهید سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

مسجد: حضرت ابوالفضل عباس (ع)

امتياز فهما (1401) : 0