....

کانون محبين ائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1399) : 11400

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابراهيم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت ابراهيم (ع)

امتياز فهما (1399) : 11395

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون ام ابيها(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 11386

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 5 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت سكينه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زهک

مسجد: جامع -جنگيخون

امتياز فهما (1399) : 11360

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • قصه گويي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 222 خدمت دیگر...

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 11350

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون محفل جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: خميني شهر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11350

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...