....

کانون سیدالشهداء (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: جامع شهدا

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8990

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

....

کانون سیدالشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: زرين دشت

مسجد: نبي اكرم(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3000

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9960

خدمات کانون

 • قصه گویی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

....

کانون جامع حنفا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: خاش

مسجد: جامع حنفا

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6047

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون سالار شهیدان(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: باب‌الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 125

خدمات کانون

 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 28 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: امام محمدباقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 775

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • شعر و ادبیات (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 261 خدمت دیگر...