....

کانون سلمان فارسي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1399) : 11340

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 605 خدمت دیگر...

....

کانون هدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 11340

خدمات کانون

 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خرمدره

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 11330

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون قائم آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 11325

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي محله بزرگ پشت بازار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: دولتشاهي

امتياز فهما (1399) : 11315

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (بالاي ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 242 خدمت دیگر...

....

کانون ياوران رهبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: حضرت ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1399) : 11300

خدمات کانون

 • مداحي (عمومي)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 1 خدمت دیگر...