....

کانون شهید مصطفی احمدی روشن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: حضرت امام محمدتقي(ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 3127

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون امام خامنه ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خنداب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 650

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای هسته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: دليجان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 2775

خدمات کانون

 • سایر (عمومي)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون غریب مدینه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون شهید محمدابراهیم همت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 2325

خدمات کانون

 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام جواد (ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 16561

خدمات کانون

 • درسی و تقویتی (بالاي ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...