کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: امام محمدباقر(ع)

امتیاز فهما: 14039

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 261 خدمت دیگر...

کانون تسبيح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: وليعصر (عج)

امتیاز فهما: 14027

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون شهداي مدافع حرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: قائميه(عج)

امتیاز فهما: 14010 (2332+)

خدمات کانون

 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام هادي (ع)

امتیاز فهما: 14006

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 197 خدمت دیگر...

کانون صاحب الزماني (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: درميان

مسجد: صاحب الزماني (عج)

امتیاز فهما: 14002

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 13994 (262+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...