....

کانون معاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: فاروقيه

امتياز فهما (1400) : 2852

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 2850

خدمات کانون

 • سایر (عمومي)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1400) : 2850

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بينات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام رضا (ع) معموره

امتياز فهما (1400) : 2844

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (زير 7 سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون نبي اكرم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: رشتخوار

مسجد: جامع نبي اكرم(ص)

امتياز فهما (1400) : 2826

خدمات کانون

 • تعزيه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1400) : 2825

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...