کانون شهيدان مولايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: الزهراء

امتیاز فهما: 13987 (72+)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: ترك آباد

امتیاز فهما: 13976

خدمات کانون

 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتیاز فهما: 13955

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

کانون مقداد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: فاطمه الزهرا (س)

امتیاز فهما: 13950

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون هدف (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتیاز فهما: 13947 (18+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتیاز فهما: 13945 (176+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش پويانمايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...