....

کانون امیرالمومنین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: باباشيخ علي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 10255

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نطنز

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6435

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 135 خدمت دیگر...

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: آيت الله رضوي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4380

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان(عج)- سده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 1725

....

کانون حضرت قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14810

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3102

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 8 خدمت دیگر...