....

کانون قائم آل محمد (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 11285

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون علويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11260

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ثامن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 11255

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • شنا (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون تربيت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوشتر

مسجد: علامه شيخ شوشتري

امتياز فهما (1399) : 11255

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رابر

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1399) : 11245

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...

....

کانون ولي امر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1399) : 11240

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...