....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: طالقان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 8182

امتياز فهما (1400) : 17215

خدمات کانون

 • تجسمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فیلم‌نامه نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهید ابراهیم برزگران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: قمربني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 8172

امتياز فهما (1400) : 12880

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام محمد باقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 8120

امتياز فهما (1400) : 13488

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت علی اصغر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: صاحب الامر (عج)

امتياز فهما (1401) : 8102

امتياز فهما (1400) : 7655

....

کانون كریم اهل بیت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: پارسيان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 8080

امتياز فهما (1400) : 650

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • بسکتبال (عمومي)
 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حاج اسماعيل

امتياز فهما (1401) : 8044

امتياز فهما (1400) : 7075

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...