کانون آل ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پرديس

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 13934

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: امام علي(ع)

امتیاز فهما: 13929

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (عمومي)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

کانون شهداي باغ زهرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: شهداي باغ زهرا

امتیاز فهما: 13921

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 13907

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 207 خدمت دیگر...

کانون مشكات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مينودشت

مسجد: صاحب الزمان (عج) القجر

امتیاز فهما: 13874 (52+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

کانون بصيرت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: قيروكارزين

مسجد: امام خميني (ره)

امتیاز فهما: 13873 (560+)

خدمات کانون

 • تجسمي (عمومي)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 119 خدمت دیگر...