....

کانون الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نطنز

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6850

خدمات کانون

 • خودکفایی (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 185 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسن(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4230

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (بالاي ۴۰ سال)
 • شعر (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون دین و دانش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: عباسيه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6250

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهورحق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4910

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون نور هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9955

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...

....

کانون عماد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7955

خدمات کانون

 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 48 خدمت دیگر...