....

کانون جوانان كماچال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد محمد

امتياز فهما (1400) : 2750

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون قائم آل محمد (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: قلعه گنج

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1400) : 2747 (300+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون ياس كبود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: فومن

مسجد: پيامبراعظم(ص)

امتياز فهما (1400) : 2738 (4470+)

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1400) : 2735 (435+)

....

کانون نداي توحيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 2732

خدمات کانون

 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 106 خدمت دیگر...

....

کانون مصلي جمعه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1400) : 2729

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...