....

کانون شهدای سلطان آباد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: شهداء

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 15390

خدمات کانون

 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون شقایق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: ميامي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 4110

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: كربلائيه

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 6275

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون پنج تن آل عبا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: پنج تن آل عبا (ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 9465

خدمات کانون

 • صحیفه سجادیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

....

کانون شهید بهشتی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 2685

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: الغدير

امتياز فهما (1401) : 2500

امتياز فهما (1400) : 6935

خدمات کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...