....

کانون النبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1399) : 11190

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1399) : 11182

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون نور الانوار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتياز فهما (1399) : 11170

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • مداحي (عمومي)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 310 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مروج (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: توحيد

امتياز فهما (1399) : 11165

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد هاشمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: امام جواد (ع)

امتياز فهما (1399) : 11163

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي قاسم اباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 11152

خدمات کانون

 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...