....

کانون انقلاب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: انقلاب

امتياز فهما (1401) : 7916

امتياز فهما (1400) : 10382

خدمات کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 34 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: باقرالعلوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 7902

امتياز فهما (1400) : 1725

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (عمومي)
مشاهده 21 خدمت دیگر...

....

کانون رضوی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: آيت الله رضوي

امتياز فهما (1401) : 7886

امتياز فهما (1400) : 4380

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 7862

امتياز فهما (1400) : 7665

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون محبان علی اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: محبان علي اكبر(ع)

امتياز فهما (1401) : 7837

امتياز فهما (1400) : 12755

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسن(ع)

امتياز فهما (1401) : 7808

امتياز فهما (1400) : 4230

خدمات کانون

 • سرود (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...