....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 23652

امتياز فهما (1400) : 7600

کلاسهای کانون

 • تجسمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: زرقان

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 23602

امتياز فهما (1400) : 15252

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (بالاي ۴۰ سال)
 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 126 کلاس دیگر...

....

کانون لاله (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 23572

امتياز فهما (1400) : 8060

کلاسهای کانون

 • گرافیک (عمومي)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
مشاهده 72 کلاس دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: الهادي(ع)

امتياز فهما (1401) : 23552

امتياز فهما (1400) : 14323

کلاسهای کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون امامزاده ایوب و جمیله خاتون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نطنز

مسجد: و امامزاده ايوب و جميله خاتون

امتياز فهما (1401) : 23541

امتياز فهما (1400) : 13574

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحیفه سجادیه (عمومي)
مشاهده 63 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت زینب(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 23529

امتياز فهما (1400) : 7916

کلاسهای کانون

 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 68 کلاس دیگر...