....

کانون نینوا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت زينب(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6535

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون مدافعان حرم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: دانشگاه پيام نور

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3735

خدمات کانون

 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون شمس الشموس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5835

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون آوای مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6490

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 55 خدمت دیگر...

....

کانون خیرالنساء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8215

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (عمومي)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون نرجس خاتون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7160

خدمات کانون

 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...