کانون ساجده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شهرضا

مسجد: حضرت سجاد «ع»

امتیاز فهما: 13835

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون شهيد چمران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پيشوا

مسجد: امام هادي (ع)

امتیاز فهما: 13824 (146+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

کانون ابرار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 13800 (224+)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

کانون فرقان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: خلفاي راشدين

امتیاز فهما: 13793 (8+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (عمومي)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون محفل جوانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: خميني شهر

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13785 (250+)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون مهدي منتظر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كرمانشاه

مسجد: كنجوري

امتیاز فهما: 13753

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 241 خدمت دیگر...