....

کانون رهروان بصيرت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 11045

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 30 خدمت دیگر...

....

کانون زهراي اطهر(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: سيد الشهداء(ع)

امتياز فهما (1399) : 11044

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون ابن الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: جوادالائمه (ع)

امتياز فهما (1399) : 11041

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون علي اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 11031

خدمات کانون

 • تفسير (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون محبان الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: حسينيه فاطميون

امتياز فهما (1399) : 11027

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 130 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد حسين عبداللهي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 11025

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 171 خدمت دیگر...