....

کانون امام محمد باقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام محمد باقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 22640

امتياز فهما (1400) : 13488

کلاسهای کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 100 کلاس دیگر...

....

کانون امامزاده ایوب و جمیله خاتون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نطنز

مسجد: و امامزاده ايوب و جميله خاتون

امتياز فهما (1401) : 22541

امتياز فهما (1400) : 13574

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 63 کلاس دیگر...

....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 22492

امتياز فهما (1400) : 17155

کلاسهای کانون

 • شنا (عمومي)
 • سایر (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 13 کلاس دیگر...

....

کانون ام ابیها (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: لنده

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 22463

امتياز فهما (1400) : 10005

کلاسهای کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 204 کلاس دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 22458

امتياز فهما (1400) : 17250

کلاسهای کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 26 کلاس دیگر...

....

کانون بقیه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: تفرش

مسجد: زاغرم

امتياز فهما (1401) : 22430

امتياز فهما (1400) : 17100

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (عمومي)
 • سایر (عمومي)
مشاهده 19 کلاس دیگر...