کانون عترت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: بستان آباد

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13753 (544+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 143 خدمت دیگر...

کانون انصار ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت جواد الائمه (ع)

امتیاز فهما: 13751 (48+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون امام زمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13745 (30+)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 184 خدمت دیگر...

کانون ابوذر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مركزي

شهرستان: ساوه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 13744 (24+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (عمومي)
 • نمايشي (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون نبي اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتیاز فهما: 13738

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

کانون شهيد تلياني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: آيت الله طالقاني

امتیاز فهما: 13735

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...