....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: قبا-مصلي

امتياز فهما (1401) : 7624

امتياز فهما (1400) : 3800

خدمات کانون

 • کاریکاتور (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • پرده خوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 102 خدمت دیگر...

....

کانون آفتاب مهربانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: رومشکان

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 7602

امتياز فهما (1400) : 6025

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون رسول اعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: سيد محمود موسوي جزايري

امتياز فهما (1401) : 7578

امتياز فهما (1400) : 2100

خدمات کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تعزیه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 7566

امتياز فهما (1400) : 13415

خدمات کانون

 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون شهید سردار حاج قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1401) : 7565

امتياز فهما (1400) : 10355

....

کانون صدیقه اطهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 7559

امتياز فهما (1400) : 3984

خدمات کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 33 خدمت دیگر...