....

کانون صاحب الزمان(عج)چهارده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 23172

امتياز فهما (1400) : 10490

کلاسهای کانون

 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: قرآن

امتياز فهما (1401) : 23152

....

کانون رایه المهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: اماميه

امتياز فهما (1401) : 23151

....

کانون نور الثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 23123

امتياز فهما (1400) : 14312

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 کلاس دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 22982

امتياز فهما (1400) : 14525

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 65 کلاس دیگر...

....

کانون آیت الله مروج (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: توحيد

امتياز فهما (1401) : 22976

امتياز فهما (1400) : 18305

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • سایر (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...