....

کانون شهید قنبر سمندری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8101

خدمات کانون

 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 46 خدمت دیگر...

....

کانون حب الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7000

خدمات کانون

 • سرود (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون سیدالساجدین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6390

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 30 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای روستای اودلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع حضرت سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6560

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون عبد صالح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7225

خدمات کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون رحمان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6740

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 60 خدمت دیگر...