....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 10940

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون ميثاق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 10925

خدمات کانون

 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (زير 7 سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: خراساني رودگر محله

امتياز فهما (1399) : 10922

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد چمران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: پيشوا

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1399) : 10898

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: شهداء

امتياز فهما (1399) : 10895

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: امام زاده هفت تن

امتياز فهما (1399) : 10886

خدمات کانون

 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 15 خدمت دیگر...