کانون النبي (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابركوه

مسجد: النبي (ص)

امتیاز فهما: 13725 (408+)

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون نورالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمانشاه

شهرستان: كرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتیاز فهما: 13716 (174+)

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (عمومي)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

کانون علمدار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 13715

خدمات کانون

 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 198 خدمت دیگر...

کانون مصباح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام جواد (ع)

امتیاز فهما: 13711 (160+)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون شهيدمطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: خراساني رودگر محله

امتیاز فهما: 13701 (168+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

کانون حب الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتیاز فهما: 13698 (54+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • نمايشي (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...