....

کانون حنان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6130

خدمات کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون فضل (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6340

خدمات کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (عمومي)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون رواق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6340

خدمات کانون

 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون ذاكران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6390

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون ابصار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: پيامبراعظم(ص)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7845

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون محبین اهل بیت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7250

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (عمومي)
مشاهده 50 خدمت دیگر...