....

کانون بنت الهدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 8800

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون محبان حسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 7829

....

کانون مسلم ابن عقیل(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 5500

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 30 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای رازیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 9800

خدمات کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 4280

....

کانون رسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: محمدرسول الله(ص)

امتياز فهما (1401) : 2400

امتياز فهما (1400) : 7159

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • شعر و ادبیات (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...