کانون امام سجاد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان

شهرستان: كرمان

مسجد: امام سجاد (ع)

امتیاز فهما: 13694

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون منتظر موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتیاز فهما: 13694

خدمات کانون

 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون شاه محمد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: شاه محمد

امتیاز فهما: 13672

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون كرامت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 13672

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون علي ابن ابيطالب( نام قبلي شهداي دامنه ) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فريدن

مسجد: دارالحسين (ع) -مصلي

امتیاز فهما: 13637 (42+)

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي تكه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: نهاوند

مسجد: امام حسين (ع)

امتیاز فهما: 13628

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...