....

کانون شهداي لاكه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 10885

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فیلم‌سازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون خيرالنساء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 10885

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون كريم اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: كريم اهل بيت(ع)

امتياز فهما (1399) : 10880

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد پور چنگيز (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: بافت

مسجد: حضرت رسول (ص)

امتياز فهما (1399) : 10875

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 179 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: تنگستان

مسجد: حضرت صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 10875

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 191 خدمت دیگر...

....

کانون نبوت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1399) : 10871

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...