....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1401) : 21409

امتياز فهما (1400) : 7876

....

کانون قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: قائم (عج)

امتياز فهما (1401) : 21402

امتياز فهما (1400) : 6720

کلاسهای کانون

 • رزمی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون بیت الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: حضرت فاطمه معصومه(س)

امتياز فهما (1401) : 21401

امتياز فهما (1400) : 4275

کلاسهای کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون اصحاب المهدی(عج) تبریز (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت علي اصغر(ع)

امتياز فهما (1401) : 21366

امتياز فهما (1400) : 8657

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: باقرالعلوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 21352

امتياز فهما (1400) : 1725

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 21342

امتياز فهما (1400) : 11650

کلاسهای کانون

 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (زير 7 سال)
مشاهده 80 کلاس دیگر...