....

کانون ثارالله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 22492

امتياز فهما (1400) : 17155

کلاسهای کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (عمومي)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (عمومي)
مشاهده 13 کلاس دیگر...

....

کانون امام علی(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 22291

امتياز فهما (1400) : 11883

کلاسهای کانون

 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنیس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون یعسوب الدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: دلفان

مسجد: امير المومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 22273

امتياز فهما (1400) : 9850

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 31 کلاس دیگر...

....

کانون ضحی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1401) : 22216

امتياز فهما (1400) : 3025

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
مشاهده 50 کلاس دیگر...

....

کانون شهید مطهری(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: الحسين جواديه(ع)

امتياز فهما (1401) : 22159

امتياز فهما (1400) : 975

کلاسهای کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 52 کلاس دیگر...

....

کانون صیاد شیرازی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: علي آباد

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1401) : 22001

امتياز فهما (1400) : 6975

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...