....

کانون پيامبراكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: املش

مسجد: شهداء

امتياز فهما (1399) : 10853

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 10829

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبيا(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتياز فهما (1399) : 10825

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 276 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت عشق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: جامع ملاباشي

امتياز فهما (1399) : 10810

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (عمومي)
مشاهده 62 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: قبا

امتياز فهما (1399) : 10800

خدمات کانون

 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتياز فهما (1399) : 10789

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 217 خدمت دیگر...