....

کانون شهید حاج قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1675

....

کانون شهید احمد کزازی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت عباس (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 375

....

کانون شهیدحاج قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: شاهرود

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1350

....

کانون شهدای مسجد لامع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: لامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2315

....

کانون شهید موسی جمشیدیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 14695

....

کانون رهروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: حضرت ابوالفضل العباس(ع)گندمکار

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3125