کانون فاطمه الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه زهرا (س)

امتیاز فهما: 16879 (298+)

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي مياوق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتیاز فهما: 16820 (54+)

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتیاز فهما: 16811 (1174+)

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتیاز فهما: 16804 (172+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16720 (500+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • آموزش پويانمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتیاز فهما: 16702 (376+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...