....

کانون رقيه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 16956

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد كاوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1399) : 16950

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 75 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام محمد باقر (ع)

امتياز فهما (1399) : 16938

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 20 خدمت دیگر...

....

کانون محمديه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محمديه

امتياز فهما (1399) : 16936

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 16902

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (زير 7 سال)
مشاهده 241 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 16860

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...