....

کانون بین الحرمین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: دورود

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 8390

خدمات کانون

 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 2535

خدمات کانون

 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون حر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 14282

خدمات کانون

 • تنیس (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • نقاشی (عمومي)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: رفسنجان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 18795

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • پرده خوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: باوي

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 1000

امتياز فهما (1400) : 2150

خدمات کانون

 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رسول اکرم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت رسول اکرم (ص)

امتياز فهما (1401) : 500