....

کانون سفینه النجاه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: اسفراين

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 35109

امتياز فهما (1400) : 9322

خدمات کانون

 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای ساق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: زاوه

مسجد: حاج غلام

امتياز فهما (1401) : 33169

امتياز فهما (1400) : 4530

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)

....

کانون نورالمهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: نورالمهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 32429

امتياز فهما (1400) : 17935

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 150 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حجت ابن الحسن (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: حضرت حجت ابن الحسن (عج)

امتياز فهما (1401) : 32309

امتياز فهما (1400) : 10620

خدمات کانون

 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رقیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 31163

امتياز فهما (1400) : 12924

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون میثم تمار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 31072

امتياز فهما (1400) : 16836

خدمات کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 خدمت دیگر...