....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 19352 (735+)

رتبه سال (1399) : برتر

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون مائده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سرايان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 19335 (3533+)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون ضحي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 19260 (3630+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام کاظم (ع)

امتياز فهما (1400) : 19240 (3620+)

....

کانون تبيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: محموديه

امتياز فهما (1400) : 19220 (1480+)

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون جوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 19180 (4935+)

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...