کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: اسكو

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتیاز فهما: 13577

خدمات کانون

 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون بوي بهشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: مهديه

امتیاز فهما: 13574 (6+)

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهداي سن سن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 13574

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

کانون محبان الزهراء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت اباذر

امتیاز فهما: 13570

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

کانون شهيد جهان آرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: امام خميني(ره)

امتیاز فهما: 13570 (16+)

خدمات کانون

 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (زير 7 سال)
مشاهده 229 خدمت دیگر...

کانون شهداي روستاي كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13568

خدمات کانون

 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 126 خدمت دیگر...