....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: اسکو

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سن سن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون بوي بهشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: مهديه

خدمات کانون

 • خیاطی (عمومي)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد جهان آرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: امام خميني(ره)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 229 خدمت دیگر...

....

کانون محبان الزهراء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت اباذر

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • کارآفريني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 126 خدمت دیگر...