....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: باقرالعلوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 21352

امتياز فهما (1400) : 1725

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 21 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 21342

امتياز فهما (1400) : 11650

کلاسهای کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 80 کلاس دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1401) : 21340

امتياز فهما (1400) : 18130

کلاسهای کانون

 • تعزیه (بالاي ۴۰ سال)
 • نمایشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 318 کلاس دیگر...

....

کانون كرامت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 21287

امتياز فهما (1400) : 8327

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

کلاسهای کانون

 • صحیفه سجادیه (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • رزمی (عمومي)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 21272

امتياز فهما (1400) : 2100

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 16 کلاس دیگر...

....

کانون فاطمیه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: جامع فاطميه

امتياز فهما (1401) : 21222

امتياز فهما (1400) : 2400

کلاسهای کانون

 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)