....

کانون شهدای شوراب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4000

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای تولا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7792

خدمات کانون

 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون گنجینه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 13964

....

کانون علی ابن موسی الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تايباد

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7759

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 151 خدمت دیگر...

....

کانون انصار الرضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 9516

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • تنیس (عمومي)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون شهیدحسن پل شكسته (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4900

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (بالاي ۴۰ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 49 خدمت دیگر...