کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: جامع امام علي(ع)

امتیاز فهما: 13555 (48+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون آل طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: حضرت محمد(ص)

امتیاز فهما: 13555

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

کانون معراج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13552 (32+)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

کانون بنت الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 13549

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

کانون شهيد آويني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتیاز فهما: 13546

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافيک (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 149 خدمت دیگر...

کانون شهيدطالب روحي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتیاز فهما: 13509 (660+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (زير 7 سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...