....

کانون شهید ابراهیم برزگران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: گراش

مسجد: قمربني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 19952

امتياز فهما (1400) : 12880

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون ولایت عشق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 19872

امتياز فهما (1400) : 10154

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 60 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: باقرالعلوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 19852

امتياز فهما (1400) : 1725

خدمات کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 21 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وکرون

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 19809

امتياز فهما (1400) : 18220

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون آیت الله حائری میبدی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتياز فهما (1401) : 19766

امتياز فهما (1400) : 18780

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحی (زير 7 سال)
 • تئاتر (زير 7 سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون قدر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 19702

امتياز فهما (1400) : 2900

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 49 خدمت دیگر...