....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هويزه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 10710

خدمات کانون

 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خواني (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 178 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 10700

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله حائري ميبدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: حمزه علي فيروز آباد

امتياز فهما (1399) : 10695

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون شيخ مغربي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: شيخ مغربي

امتياز فهما (1399) : 10678

خدمات کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (عمومي)
 • بسکتبال (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: اردکان

مسجد: بقيه اله الاعظم(عج)

امتياز فهما (1399) : 10675

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون معرفت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 10675

خدمات کانون

 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • ساير (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...