....

کانون پیامبر اعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: نمين

مسجد: جامع حور

امتياز فهما (1401) : 7216

امتياز فهما (1400) : 11425

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
مشاهده 76 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمیون (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فريدونشهر

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1401) : 7180

امتياز فهما (1400) : 5397

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)

....

کانون كوثر النبی(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 7172

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 7172

امتياز فهما (1400) : 16662

خدمات کانون

 • خودکفایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • گرافیک (عمومي)
مشاهده 141 خدمت دیگر...

....

کانون نور الثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 7152

امتياز فهما (1400) : 14312

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تیراندازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: گرمه

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 7130

امتياز فهما (1400) : 4180

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...