....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 10667

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 65 خدمت دیگر...

....

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: آل محمد(ص)

امتياز فهما (1399) : 10661

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1399) : 10657

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي خشكرود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: زرنديه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 10654

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي چوپانان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 10640

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون بيت الرحمن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: بيت الرحمن

امتياز فهما (1399) : 10639

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (عمومي)
مشاهده 13 خدمت دیگر...