....

کانون منتظران جوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: گلشن

امتياز فهما (1399) : 0

....

کانون قمر بني هاشم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون راه كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: بهار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ساير (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون امام زمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: ديلم

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد حيدر جدگال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: قادريه

امتياز فهما (1399) : 0

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 58 خدمت دیگر...

....

کانون ابا عبدالله الحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: نهاوند

مسجد: قائم (عج)

امتياز فهما (1399) : 0