....

کانون انعام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: فاطميه

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 700

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون سوره (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: مياندوآب

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1105

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون مدینه العلم (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: بلال

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1300

خدمات کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون محمدیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تکاب

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون عاشقان شهادت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: حضرت امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1900

خدمات کانون

 • تنیس (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • درسی و تقویتی (عمومي)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای داوودیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: رباطکريم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 5280

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (زير 7 سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...