....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

....

کانون محبان علي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (بالاي ۴۰ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد دانش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشک

مسجد: محمدي

امتياز فهما (1400) : 0

....

کانون توحيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيک شهر

مسجد: عمر فاروق

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 45 خدمت دیگر...

....

کانون صديق اكبر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سراوان

مسجد: حضرت علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: اهل بيت (ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...