....

کانون امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: نهاوند

مسجد: امير المومنين

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت زهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: مسلم بن عقيل (ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون امام سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: بستان آباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محمد حقي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: درگز

مسجد: امام حسين

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون آقا بيك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: آقا بيك

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • ابتهال (زير 7 سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 52 خدمت دیگر...