....

کانون علي اكبر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سرخه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون فاروق اعظم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: کنارک

مسجد: عمربن خطاب

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت شعيب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سرباز

مسجد: نبي

امتياز فهما (1400) : 0

....

کانون احمد سلطان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: حاجي كافيه احمد سلطان

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • شعر (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 34 خدمت دیگر...

....

کانون ساجدون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريک

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي طاوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: فامنين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 0