....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: درگز

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون قادريه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: قادريه

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون خليل الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سرباز

مسجد: مكي

امتياز فهما (1400) : 0

....

کانون موعود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: خرم بيد

مسجد: ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)

....

کانون عبدالقادر گيلاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: حضرت عكاشه

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد غزالي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سروآباد

مسجد: حضرت عبدالله

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...