....

کانون متقين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: انار

مسجد: الحجه

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي رازقان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: زرنديه

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 37 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد هاشمي نخل ابراهيمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: شهيد هاشمي نخل ابراهيمي

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي كرده ده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: مراغه

مسجد: شهداي كرد ده

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: اهر

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 0

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

....

کانون بوستان قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ميانه

مسجد: حضرت صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 0