....

کانون شهداي حصار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 2465 (840+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 51 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن موسي الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: دلگان

مسجد: امام جعفرصادق(ع) حسين آبادگلمورتي

امتياز فهما (1400) : 2460

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1400) : 2455 (120+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...

....

کانون مولود كعبه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: سامان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1400) : 2454

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 198 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت عشق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: موسي ابن جعفر(ع)

امتياز فهما (1400) : 2450

خدمات کانون

 • مهارتي (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 60 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: بهبهان

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1400) : 2440 (520+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 11 خدمت دیگر...