....

کانون فرج (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1200

خدمات کانون

 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح الحسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: جغتاي

مسجد: پنج تن

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون صدیقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيک شهر

مسجد: صديقي

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • تفسیر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: نيک شهر

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون الحسنین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: سرباز

مسجد: حرمين

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون كاظمیه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: جهرم

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 400