....

کانون المهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: کليبر

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • بصیرتی (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون پیامبراعظم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ميانه

مسجد: حضرت صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون اندیشه اسلامی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: سلماس

مسجد: محمد رسول الله ماته خرپه

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون حاج بابا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حاج بابا

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1000

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای 72 تن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1000

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)