....

کانون شهید باكری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: امام زمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3945

خدمات کانون

 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: موسي بن جعفر(ع) دروازه آستارا

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 12055

خدمات کانون

 • سبک زندگی (عمومي)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: قدس

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2200

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: سرچشمه

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2475

خدمات کانون

 • سبک زندگی (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون میلاد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2850

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزیه (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 42 خدمت دیگر...