....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: سياهکل

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3800

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: لنگرود

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 700

خدمات کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امیرالمومنین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 700

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشگاه کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون جلوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون سراج منیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابلسر

مسجد: المهدي(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)

....

کانون شهدای زاهدكلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: امام حسن عسكري(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 3 خدمت دیگر...