....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام حسين ع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1300

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 40 خدمت دیگر...

....

کانون امام سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: بستان آباد

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقی (بالاي ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهید جلیل اشرافی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتي

مسجد: امام حسن عسگري

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (عمومي)
مشاهده 42 خدمت دیگر...

....

کانون گل نرگس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: قمربني هاشم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3700

خدمات کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسی و تقویتی (زير 7 سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون علقمه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: ابوالفضل

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3400

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...