....

کانون موعود عاشوراییان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: رباطکريم

مسجد: امام جواد(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 5140

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون پیروان انقلاب اسلامی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام علي النقي (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3300

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون صحیفه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 68 خدمت دیگر...

....

کانون شهید محمد حقی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: درگز

مسجد: امام حسين

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 1 خدمت دیگر...

....

کانون آقا بیك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: آقا بيك

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • ابتهال (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 52 خدمت دیگر...

....

کانون الزهراء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: الزهراء

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600