....

کانون توحید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: بلال

امتياز فهما (1401) : 0

کلاسهای کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون ابوالحسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: هيرمند

مسجد: امام حسن عسكري(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 65

کلاسهای کانون

 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
 • مهارتهای 7گانه رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون یوسف زهرا (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: خرامه

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون نسیم وحدت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای جنبش علمی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت علي اكبر (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 7300

کلاسهای کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: نوبنياد

امتياز فهما (1401) : 0